Tartuntatautilain 58 §:n mukainen suunnitelma

Laura Flöjt-Leinonen
22.1.2022

Pohjois-Suomen AVI on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, jonka mukaan asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä. Kajaanin kaupunki on samalla suositellut aikuisten sisäliikunnan laittamista tauolle. Kaupunki on ohjeistanut, että suunnitelman laatimisvelvoite koskee myös urheiluseuroja.

Kajaanin Suunnistajien Tartuntataulilain 58 §:n mukainen suunnitelma on jäsenten nähtävillä seuran nettisivuilla (ohessa). Suunnitelmassa kuvataan, miten seuramme kantaa oman vastuunsa vaikeassa koronatilanteessa.

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että
asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan
ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotiloissa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15
minuutin ajan.Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Kajaanin Suunnistajien suunnitelma tilojen käytöstä:

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen:  Osallistujia suositellaan harrastamaan 20.1.-19.2. välisenä aikana liikuntaa pääasiassa omalla perheellä ja ulkona. Sisäliikuntavuorot laitetaan ko. aikana tauolle. Ulkoalueilla voidaan järjestää testijuoksu-tyyppisiä tapahtumia, mutta osallistujamäärä tilaisuuksiin rajataan, ja vuosien kokemuksen perusteella rajautuu,reilusti alle 50 henkilöön. Tapahtuma-alue käsittää koko Kajaaninjoen ympäristön keskusta-alueella. Tämä mahdollistaa terveysturvallisen toiminnan turvaväleineen.

Suunnistusharjoitukset järjestetään omatoimisina niin, että osallistuja voi noutaa kartan sovitusta paikasta tietyllä aikavälillä tai tulostaa sen itse. Sama koskee Kainuun suunnistusseurojen välistä yhteistyötä harjoitusten järjestämisessä. Eri seurojen jäsenten välillä vältetään lähikontaktia hajauttamalla osallistumisen ajankohta. Yhteisiä kokoontumisia ei näin pääse muodostumaan.
Omatoimisuunnistusradat ovat kierrettävissä usean viikon ajan.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt: Ulkona järjestettävissä suunnistusharjoituksissa ei ole ajanottoa tai muuta ihmisten kokoontumiseen kannustavaa tekijää. Harjoitukset järjestetään metsäurilla ja kortteleissa.
Rastipisteillä ei ole mitään, mihin osallistujan pitäisi koskea. Jokaisella on oma henkilökohtainen kartta, jota ei jaeta muiden kanssa, joten desinfiointitarvetta ei synny.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa: Mikäli järjestetään yhteislenkkejä ulkona, saman perheen jäsenet voivat liikkua lähekkäin, mutta muuten ohjataan kahden metrin turvaväliin.

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on huolehdittava, että
1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit
2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen
3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä
ehkäiseviin toimenpiteisiin
4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

Linkki Pohjois-Suomen AVI:n Kainuun maakunnan alueelle antamaan määräykseen  tilojen käytöstä ajalle 20.1.2022-19.2.2022.