Jäsenmaksulaskut lähetetty

Niina Jämsén
26.2.2018

Jäsenmaksulaskut on lähtetetty kaikille jatkaville jäsenille sähköpostilla. 
Mahdolliset tiedustelut laskusta osoitteeseen jasensihteeri@kajaaninsuunnistajat.fi (laskussa mainittu net-päätteinen osoite ei ole käytössä).
Ole yhteydessä jäsensihteeriin myös, jos et ole laskua saanut.