TERVEYSTURVALLISUUS KAJAANIN SUUNNISTAJIEN SUUNNISTUSKILPAILUISSA 16.5.2021 KAJAANISSA

Kajaanin Suunnistajat järjestävät AM-sprinttikilpailun Kaukavedellä ja AM-partiokilpailun Mustan
majan maastoissa 16.5. Osallistujia sprinttiin on tulossa noin 100 ja partioon 70. Kilpailussa ei
käytetä numerolappuja, mutta kilpailijat tunnetaan suurimmilta osin. Yleisöä tilaisuuteen ei saa tulla, lapsille sallitaan yksi saattaja. Molemmissa tapahtumissa lähtöaikoja porrastetaan, jotta vältytään  lähikontakteilta. Lähdön ja maalin toimitsijat pyritään pitämään erillään. Pelastussuunnitelmana toimii iltarasteja varten tehty suunnitelma.


Kilpailun toiminnot, noudatettavat turvallisuusohjeet ja –periaatteet

Kilpailutoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan siten, että suunnistajien ja toimitsijoiden lähikontaktit minimoidaan. Kajaanin Suunnistajien kilpailusivuilla www.kajaaninsuunnistajat.fi​ ovat kilpailuohjeet ja ajan tasalla olevat viranomaisten ohjeet ja määräykset, joita jokainen kilpailija ja toimitsija velvoitetaan noudattamaan Ilmoittautuessaan kilpailija sitoutuu noudattamaan järjestäjien ja terveysviranomaisten antamia turvallisuusohjeita.


Kilpailuun ei saa osallistua, jos ei tunne itseään terveeksi. Yhteiskyytejä ei suositella ja
paikoitusalueille ​pysäköidään järjestäjien opastuksen mukaisesti väljästi​ turvavälit mahdollistaen.


Kilpailijoita lähetetään maastoon lähdöstä vähintään minuutin välein, max 2 suunnistajaa  yhtäaikaa väljistä karsinoista, jolloin lähikontaktin mahdollisuus on minimaalinen. Metsässä kilpailijat ohjeistetaan pysymään kahden metrin etäisyydellä toisistaan ja leimaamaan yksitellen rastilla.


Lähdössä kilpailijoiden turvaväli on yli 2 metriä, joka tarkoittaa, että lähtökarsinat ovat rakennettu siten, että varmistetaan riittävät etäisyydet toisiin lähtijöihin ja toimitsijoihin. Sprinttikilpailun kesto klo 11.00- 12.30. ja partion 14.00- 15.30. Sprinttikilpailussa suoritukseen menee kilpailijasta riippuen aikaa 10- 30 minuuttia ja partiossa 20-60 minuuttia.


Kilpailun turvallisuuspäällikkö - toimitsijoiden avustamana - vastaa, että turvavälit ja kaikki
koronakauden turvatoimet toteutuvat lähdöissä,maalissaja paikoitusalueella.


Kasvomaskin käyttö on pakollista​ muulloin kuin kilpailusuorituksen aikana, ellei ole
lääkärinlausuntoon perustuvaa erivapautta (todistettava). Käyttöpakko on voimassa myös
pysäköintialueella. Kilpailijoita kehotetaan varaamaan riittävästi omia maskeja. Tarvittaessa
järjestäjät tarjoavat maskin. Kaikki ohjeet ja tulokset ovat vain netissä​.


Kilpailukeskuksessa on maaliteltta sekä hyödynnämme Kaukaveden tiloja. Toimitsijoiden
lähikontaktia kilpailijoiden kanssa vältetään. Kilpailija poistuu​ ​maalista ja leimantarkastuksesta
järjestäjän määräämiä väyliä pitkin. Järjestäjä jakaa ennen leimantarkastusta käsien
desinfiointiainetta ja maskeja.


Järjestäjä varaa roska-astioita käytetyille maskeille ja käsien desinfiointiainetta. Kilpailijat voivat
seurata kilpailua online-tulospalvelusta, joten kilpailukeskuksessa ei ole tulostaulua.


Nuorten sarjalaiset ottavat muistopalkinnon leimantarkastuksen jälkeen. Kaikkien osallistujien
kesken arvotaan yksi lahjakortti.

Kaikki toimitsijat käyttävät maskia sekä pitävät turvavälit kilpailijoihin ja toisiinsa. Toimitsijoilla on
velvollisuus huolehtia maskien käytön ja turvavälien toteutumisesta. Informaatiota jaetaan riittävästi ennen kilpailua.

Kilpailukeskuksessa on käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolla.

Kilpailutoimintoja karsittu


Kilpailupaikoilla ei ole käytössä pukeutumistiloja eikä peseytymismahdollisuutta.
Sprinttikilpailupaikalla on Kaukaveden kahvio.
Tulostaulua, ilmoitustaulua ja muksulaa ei ole
WC on käytössä vain Kaukavedellä. Partion kilpailupaikalla ei ole wc-mahdollisuutta.

Yhteistyöterveisin
Reetta Hämäläinen
0442851090