Ratavalvojan lausunto

 

Ratavalvojan lausunto


Kisa suunnistetaan viimekesän rastiviikon maaston parhaassa ja ehkä vaativimmassa osassa. Kohtuulliset korkeuserot, pienipiirteisyys ja tiheä puusto tarjoavat riittävästi haasteita. Polkuja on vähän eikä viimekesän rastiviikon kulku-uristakaan liiemmälti apuja saa.

Kulkukelpoisuus vaihtelee alueella hyvästä hyvinkin rajoitettuun näkyvyyteen. Maastopohja on paikoitellen hidas ja raskas. Joillakin alueilla on vuoden aikana tehty metsän harvennuksia, jotka eivät aiheuta muutoksia kartan kuvaukseen. Näkyvyys on näillä alueilla parempi, mutta hakkuujäte hidastaa etenemistä. Maastossa on myös uusi taimikon keskeneräinen harvennusalue, josta mainitaan ohjeissa ja mallikartassa. Tämä vaikuttaa vain pisimpien ratojen reitinvalintaan.

Maasto ja radat ovat vaativuustasoltaan sopivat tähän kilpailuun.

Ratavalvoja Markku Tolonen