Kuntorastikysely

Yhteenveto kauden 2021 KaSun kuntorastikyselystä:

 

Kyselyyn vastasi 26 seuran jäsentä, joista suurin osa oli nimennyt itsensä työikäiseksi. Vastaajia löytyi myös eläkeläis-, nuoriso- ja lapsisuunnistajaryhmistä. Vastaajista suurin osa nimesi itsensä kuntosuunnistajaksi, mutta etenkin nuorisojäsenissä myös kilpasuunnistajat vastasivat kyselyyn. Kahdeksan kyselyyn vastaajaa oli toiminut kaudella 2021 ratamestarin tehtävässä.

 

Valtaosalle kyselyyn vastaajista kuntorastisuorituksia oli kertynyt enemmän kuin aikana ennen hybridi- tai omatoimirasteja. 22 vastaajan mielestä kuntorastitapahtumia oli sopivasti ja kolmella olisi ollut ”potkua” suunnistaa vielä tarjontaa enemmän. 20 vastaajaa oli sitä mieltä, että omatoimirastikerroille oli ajanotollisia rasteja helpompi osallistua ja 19 vastaa piti ajanottoa tärkeänä tai ainakin kiinnostavana harrastuksen kannalta. Ja kyllähän me toisiamme selkeästi kaipaamme ja toistemme näkemisestä ilahdumme: 18 vastaajaa piti ajanotollisten iltarastitapahtumien ”sosiaalista puolta” tärkeänä! Ilman ajanotollista kuntorastitapahtumaa jäivät rastit kiertämättä usein tai melko usein 9 suunnistajalta. Sen sijaan enemmistö (15) vastaajista ilmoitti, ettei rastitapahtuman järjestämismuodolla ole vaikutusta kuntosuunnistusaktiivisuuteen. Kysyttäessä toiveista tulevan kauden rastitapahtuman järjestämistavalle, ilmoitti 4 vastaajaa, että melkein kaikki tapahtumat voisi järjestää omatoimisena. 9 vastaajaa toivoi, että omatoimirastitapahtumia olisi puolet ja enemmistö eli 11 vastaajaa toivoi muutamaa omatoimirastitapahtumaa ensi kaudelle. Kaksi vastaajista toivoi pelkkiä ajanotollisia rastitapahtumia. Puolet vastaajista toivoi rastitapahtumien (hybridi- tai omatoimirastit) kestoksi yhden viikon ja toinen puoli kannatti kahden viikon tapahtumakestoa.

 

Rastitapahtumatiedotus koettiin kaikkien kyselyyn vastanneiden kokemuksen mukaan riittäväksi. Haasteena koettiin maastoittain vaihdellut rastilippujen maastoaika tapahtuman jälkeen, jonka osalta tapahtumatiedotukseen toivottiin parannusta. Myös lähtöpaikkaopastuksessa koettiin olevan jonkin verran parantamisen varaa. Intersport sai pelkkää kiitosta karttojen noutopisteenä, ja kuntosuunnistajille jo valmiiksi tiedoksi, että meillä on ilo jatkaa tätä yhteistyötä myös ensi kesänä! Kehityskohteeksi nimettiin tapatumakohtainen info siitä, mihin kellonaikaan ”aikaisimmat linnut” voivat tapahtuman jälkeisenä päivänä oman karttansa Intteristä napata.

 

Kaiken kaikkiaan ”vapaa sana”-kohdassa kiiteltiin monipuolisesta tavasta toteuttaa suunnistusharrastusta. Omatoimirastit ovat selkeästi löytäneet oman paikkansa suunnistustapahtumien joukossa. Työikäisten ja lomalaisten keskuudessa tämä antaa joustavuutta harrastaa suunnistusta omien menojen mukaan. Toisaalta aiheellisesti heräsi huoli siitä, etteivät ajanotolliset rastitapahtumat ”kuihdu” osanottajien vähyyden vuoksi liian pieneksi. Huolta kannettiin myös siitä, tuntuuko rastiryhmäläisistä epämotivoivalle järjestää rastitapahtumaa kovin pienelle itse ajanotolliseen tapahtumaan osallistuvalle suunnistajaporukalle, vaikkakin tiedossa on, että samoilla rasteilla käy myöhemmin vielä reipas joukko kuntosuunnistajia. Hyvä huomio oli, että osa pimeäsuunnistusta karttavista, sai hybridirastien myötä mahdollisuuden kiertää nämäkin radat päiväaikaan.

 

Kiitos hyvästä ja kehittävästä palautteesta! Tehdään ensi kaudesta vähintään hyvä mukava suunnistuskesä!